Váll izomerő mérés

designed by Freepik

A mozgásban résztvevő izmok

m. trapesius

m. levator scapulae

m. rhomboideus major

m. rhomboideus minor

m. deltoideus

m. coracolbrachialis

m. pectoralis major

m. pectoralis minor

m. biceps brachii

m. triceps brachii

m. teres major

m. teres minor

m. supraspinatus

m. infraspinatus

m . subscapularis

m. latissiumus dorsi

LAPOCKA ELEVATIO (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. trapesius pars superior, m. levator scapulae)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens az ágy szélén ül, háttal a vizsgálónak. Vállak enyhe abductióban, könyökök 90°-ban hajlítva.

MOZGÁS:

Emeli a vállövet, hogy az acromion közeledjen a füléhez. Ha egyoldali vizsgálatot végzünk, akkor a terapeuta a kezét a vizsgált oldalon a fej laterális részére helyezi, hogy a fejet neutrális pozícióban tartsa, stabilizálva ezzel az izmok eredését.

PALPÁCIÓ:

Félúton a protuberentia occipitalis externa és az acromion között.

LAPOCKA ELEVATIO (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. trapesius pars superior, m. levator scapulae)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens hason fekszik. A terapeuta tartja a felső végtagot, hogy kiküszöbölje a vizsgálóágy és a felkar közötti súrlódásból adódó ellenállást.

MOZGÁS:

A páciens emeli a vállövét (scapuláját) teljes pályán.

PALPATIO:

Félúton a protuberentia occipitalis externa és az acromion között.

LAPOCKA ADDUCTIO (GRAVITÁCIÓAL SZEMBEN)

(m. trapesius pars medialis, segédizom: m. trapesius pars superior et inferior)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens hason fekszik. A váll 90°-ban abducált és kirotált, a hüvelykujj a plafon felé tekint, a könyök nyújtva.

MOZGÁS:

A páciens emeli a karját a plafon felé, közben adducálja (közelíti a gerincéhez) a lapockáját.

PALPÁCIÓ:

Félúton a lapocka medialis éle valamint a gerinc között, a spina scapulae magasságában.

ELLENÁLLÁS HELYE:

Az alkar distalis részén. Ha a m. deltoideus hátsó része a gyengült, akkor a kar a vizsgálóasztal mellett lóg 90°-os flexiós helyzetben. Ebben az esetben az ellenállást a lapockára adjuk.

LAPOCKA ADDUCTIO (GRAVITÁCIÓ KIKAPCSOLÁSÁVAL)

(m. rhomboideus major et minor, segédizom: m. elevator scapulae, m. trapesius pars medialis)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ül. A váll 90°-ban abducált és kirotált, a hüvelykujj a plafon felé tekint, a könyök nyújtva. A kart vagy a terapeuta támasztja alá, vagy egy sík felszínen pihen.

MOZGÁS:

A páciens adducálja (közelíti a gerincéhez) a lapockáját teljes pályán.

PALPATIO:

Félúton a lapocka medialis éle valamint a gerinc között, a spina scapulae magasságában.

LAPOCKA ADDUCTIO ÉS MEDIALIS ROTACIÓ (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. rhomboideus major et minor, segédizom: m. elevator scapulae, m. trapesius pars medialis)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens hason fekszik. A kézhát a vizsgálattal ellentétes oldali fenekén pihen, a váll lazán.

MOZGÁS:

A páciens elemeli a kezét a hátáról.

PALPÁCIÓ:

A lapocka medialis éle valamint a C7-Th5 csigolyák közötti ferde szaksz egy pontján.

ELLENÁLLÁS HELYE:

A lapockán, abducito és lateralis rotációs irányba.

LAPOCKA ADDUCTIO ÉS MEDIALIS ROTACIÓ (GRAVITÁCIÓ KIKAPCSOLÁSÁVAL)

(m. rhomboideus major et minor, segédizom: m. elevator scapulae, m. trapesius pars medialis)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ülő helyzetben van. A kézhát a vizsgálattal ellentétes oldali fenéken pihen, a váll lazán.

MOZGÁS:

A páciens adducálja és befelé rotálja a lapockáját azáltal, hogy hátra emeli a karját, miközben a kézhátát az ellenoldali fenék felet tartja.

PALPATIO:

A lapocka medialis éle valamint a C7-Th5 csigolyák közötti ferde szaksz egy pontján.

LAPOCKA DEPRESSZIÓ ÉS ADDUCTIO (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. rhomboideus major et minor, segédizom: m. trapesius pars medialis)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens hason fekszik, a váll kb. 130°-os abductioban. Bár a hason fekvő helyzet garvitáció nélkülinek számít a mozgás szempontjából, a trapesius alsó rostjai, a kar helyzetéből adódóan ellenállással szembern dolgoznak.

MOZGÁS:

A páciens megemeli a karját, hogy lapocka depressiót és adductiot hozzon létre.

PALPÁCIÓ:

A lapocka alsó csúcsától medialisan a spina scapulae és a Th12-es csigolya processus spinosusa közötti szakaszon.

ELLENÁLLÁS HELYE:

A lapockán. lapocka elevatio és abductio irányába.

LAPOCKA DEPRESSZIÓ ÉS ADDUCTIO(GRAVITÁCIÓ KIKAPCSOLÁSÁVAL)

(m. rhomboideus major et minor, segédizom: m. trapesius pars medialis)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens hason fekszik. A teraputa tartja a felső végtagot, hogy kiküszöbölje a vizsgálóágy és a felkar közötti surlódásból adódó ellenállást.

MOZGÁS:

A páciens lehúzza (depressio) és adducálja a lapockáját teljes pályán.

PALPATIO:

A lapocka alsó csúcsától medialisan a spina scapulae és a Th12-es csigolya processus spinosusa közötti szakaszon.

VÁLL FLEXIO 90°-IG (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. deltoideus pars anterior, segédizom: m. coracobrachialis, m. deltoideus, m. pectoralis major, m. biceps brachii caput brevis )

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ül, kar a test mellett enyhe abductiós helyzetben, tenyér a test felé néz. A terapeuta stabilizálja a sacpulát és a claviculát.

MOZGÁS:

A páciens 90°-ig emeli (flectálja) a karját, miközben enyhén adducálja és befelé rotálja a vállízületet.

PALPÁCIÓ:

A vállízület anterior része, a clavicula lateralis 1/3-tól distalisan.

ELLENÁLLÁS HELYE:

A könyökízület felett a felkar anteromedialis feszínén, extensio, enyhe abductio és kirotáció irányába

VÁLL FLEXIO 90°-IG (GRAVITÁCIÓ KIKAPCSOLÁSÁVAL)

(m. deltoideus pars anterior)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens a nem vizsgált oldalán fekszik, a vizsgált oldali karja a test mellett van enyhe abductióban, rotációs középhelyzetben. A terapeuta tartja a kar súlyát.

MOZGÁS:

A páciens 90°-ig emeli (flectálja) a karját, miközben enyhén adducálja és befelé rotálja a vállízületet.

PALPÁCIÓ:

A vállízület anterior része, a clavicula lateralis 1/3-tól distalisan.

VÁLL FLEXIO ÉS ADDUCTIO (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. coracobrachialis, segédizom: m. deltoideus, m. pectoralis major pars clavicularis, m. biceps brachii caput brevis )

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens hanyatt fekszik, a váll enyhe abductióban és kirotációban, a könyök hajlítva, az alkar suppinatióban.

MOZGÁS:

A páciens flectálja és adducálja a vállízületet, miközben megtartja a vállat kirotációban.

PALPÁCIÓ:

A felkar anteromedialis részének proximális 1/3-a, az a. brachialistól anterior.

ELLENÁLLÁS:

A humerus distalis részén anteromedialisan, váll abductiós és extensiós irányába.

VÁLL FLEXIO ÉS ADDUCTIO (GRAVITÁCIÓ KIKAPCSOLÁSÁVAL)

(m. coracobrachialis)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens a nemvizsgált oldalán fekszik, a kar a test mellett van, a váll enyhe abductióban és kirotációban, könyökben teljesen hajlítva és suppinálva. A terapeuta tartja a kar súlyát.

MOZGÁS:

A páciens flectálja és adducálja a vállat teljes pályán.

PALPÁCIÓ:

A felkar anteromedialis részének proximális 1/3-a, az a. brachialistól anterior.

VÁLL EXTENSIO (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. latissiumus dorsi, m. teres major, segédizom: m. deltoideus pars posterior, m. triceps brachii, m. teres minor)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens hason fekszik, a karok a test mellett, vállak berotálva, a tenyerek a plafon felé néznek.

MOZGÁS:

A páciens flectálja és adducálja a vállízületet, miközben megtartja a vállat kirotációban.

PALPÁCIÓ:

A m. latissimus dorsi: a lapocka alsó csúcsától lateralisan, vagy az axillaris régó hátsó falán. m. teres major: az axilla hátsó falán a scapula margo lateralisatól lateralisan.

ELLENÁLLÁS:

A könyöktől proximálisan, a felkar posteromedialis felszínén, flexio és enyhe abductio irányába.

VÁLL EXTENSIO (GRAVITÁCIÓ KIKAPCSOLÁSÁVAL)

(m. latissiumus dorsi, m. teres major, segédizom: m. deltoideus pars posterior, m. triceps brachii, m. teres minor)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens a nemvizsgált oldalán fekszik, a vizsgált oldali kar a test mellett, a váll berotált helyzetben. A kar súlyát a terapeuta tartja.

MOZGÁS:

A páciens extendálja a vállat miközben fenntartja a vállízületi adductiót.

PALPÁCIÓ:

A m. latissimus dorsi: a lapocka alsó csúcsától lateralisan, vagy az axillaris régó hátsó falán. m. teres major: az axilla hátsó falán a scapula margo lateralisatól lateralisan.

VÁLL ABDUCTIO 90°-IG (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. deltoideus, m. supraspinatus)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ül, a vizsgált kar a test mellett neutrális helyzetben.

MOZGÁS:

A páciens 90°-ig emeli (abducálja) a karját. Érdmes elvégezni a mozgást/tesztet a laocka síkjában is (kb 30°-kal a frontális sík előtt) mivel ilyenkor a glenohumeralis ízületre, a tokra és a szallagokra ható stressz a legkisebb, illetve itt a legfunkcionálisabb a mozgás.

PALPÁCIÓ:

A m. deltoideus:  az acromiontól végétől distalisan. m. supraspinatus: túl mélyen van a palpációhoz.

ELLENÁLLÁS:

A felkar külső részén a könyöktől proximalisan, adductio irányába

VÁLL ABDUCTIO 90°-IG (GRAVITÁCIÓ KIKAPCSOLÁSÁVAL)

(m. deltoideus, m. supraspinatus)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens hanyatt fekszik, a vizsgált kar a test mellett neutrális helyzetben. A kar súlyát a terapeuta tartja.

MOZGÁS:

A páciens 90°-ig emeli (abducálja) a karját.

PALPÁCIÓ:

A m. deltoideus:  az acromiontól végétől distalisan. m. supraspinatus: túl mélyen van a palpációhoz.

VÁLL HORIZONTÁLIS ADDUCTIO (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. pectoralis major, segédizom: m. deltoideus pars anterior)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens hanyatt fekszik, a váll 90°-ban abducálva, a könyök 90°-ban flectálva.

MOZGÁS:

A páciens behúzza karját az ellenoldali vállhoz (horizontálisan adducálja).

PALPÁCIÓ:

M. pectoralis major sternalis fej: az axilla anterior széle, clavicularis fej: a clavicula közepétől inferior.

ELLENÁLLÁS:

A felkar anterior felszínén a könyöktől proximálisan, horizontális abductio irányába

VÁLL HORIZONTÁLIS ADDUCTIO (GRAVITÁCIÓ KIKAPCSOLÁSÁVAL)

(m. pectoralis major, segédizom: m. deltoideus pars anterior)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ül, a váll 90°-ban abducálva, a könyök 90°-ban flectálva. A kar súlyát a terapeuta tartja.

MOZGÁS:

A páciens behúzza karját az ellenoldali vállhoz (horizontálisan adducálja).

PALPÁCIÓ:

A m. pectoralis major sternalis fej: az axilla anterior széle, clavicularis fej: a clavicula köepétől inferior.

Bizonyos esetben szükség lehet. m. pectoralis major két fejlnek a külön-külön elvégzett vizsgálatára, amiatt hogy a beidegzésüket két külön részről kapják.

PARS CLAVICULARIS:

KIINDULÓ HELYZET:  a páciens ül, a váll 70° – 75°-ban abducálva

MOZGÁS:a páciens behúzza (horizontálisan adducálja), flectálja és befelé forgatja a vállízületet (a kar ellenoldai vállcsúcs felé halad)

ELLENÁLLÁS: a könyöktől proximálisan, a felkar anteromedialis felszínére, abductiós, extensiós és enhye kirotációs irányba

PARS STERNALIS:

KIINDULÓ HELYZET:  a páciens ül, a váll 135°-ban abducálva

MOZGÁS:a páciens behúzza (horizontálisan adducálja), extendálja és kifelé forgatja a vállízületet (a kar ellenoldai csípő felé halad)

ELLENÁLLÁS: a könyöktől proximálisan, a felkar anteromedialis felszínére, abductiós, flexió és enhye kirotációs irányba

VÁLL HORIZONTÁLIS ABDUCTIO (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. deltoideus pars posterior, segédizmok: m. infraspinatus, m. teres minor)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens hason fekszik, a vállízület 75°-ban abducálva, a könyök 90°-ban flectalva, az alkar függőlegesen lelóg az ágy szélén. A terapeuta stabilizálja a scapulat.

MOZGÁS:

A páciens horizontálisan abducálja és kissé kifelé forgatj a vállízületét.

PALPÁCIÓ:

A spina scapulae lateralis részétől inferior.

ELLENÁLLÁS:

A felkar posterolateralis felszínén a könyöktől proximálisan, horizontális adductio és enyhe berotációs irányába.

VÁLL HORIZONTÁLIS ABDUCTIO (GRAVITÁCIÓ KIKAPCSOLÁSÁVAL)

(m. deltoideus pars posterior, segédizmok: m. infraspinatus, m. teres minor)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ül, a vállízület 75°-ban abducálva, a könyök 90°-ban flectalva, a kar súlyát a terapeuta tartja..

MOZGÁS:

A páciens horizontálisan abducálja és kissé kifelé forgatj a vállízületét.

PALPÁCIÓ:

A spina scapulae lateralis részétől inferior.

VÁLL BEROTACIO (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. subscapularis, segédizmok: m. teres minor, m. pectoralis major, m. latissiumus dorsi, m. deltoideus pars anterior)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens hason fekszik, a vállízület 90°-ban abducálva, a könyök 90°-ban flectalva, az alkar függőlegesen lelóg az ágy szélén. A terapeuta stabilizálja a humerust kiküszöbölendő a vállízületi adductiot.

MOZGÁS:

A páciens befelé forgatja a vállízületet ( a tenyerét közelíti a plafon felé).

PALPÁCIÓ:

A m. subscapularis túl mélyen van a tapintáshoz.

ELLENÁLLÁS:

A csuklótól proximálisan, vállízületi kirotációs irányba.

VÁLL BEROTACIO (GRAVITÁCIÓ KIKAPCSOLÁSÁVAL)

(m. subscapularis, segédizmok: m. teres minor, m. pectoralis major, m. latissiumus dorsi, m. deltoideus pars anterior)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ül, a vállízület enyhe abductioban, rotációs középhelyzetben, a könyök 90°-ban hajlítva, pro-suppinatios középhelyzetben. A terapeuta tartj a kar súlyát és stabilizálja a humerust elkerülendő a vállízületi adductiot.

MOZGÁS:

A páciens befelé forgatja a vállízületet (a tenyerét közelíti a hasa felé).

PALPÁCIÓ:

A m. subscapularis túl mélyen van a tapintáshoz.

VÁLL KIROTACIO (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. infraspinatus, m. teres minor, segédizmok: m. deltoideus pars posterior)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens hason fekszik, a vállízület 90°-ban abducálva, a könyök 90°-ban flectalva, az alkar függőlegesen lelóg az ágy szélén. A terapeuta stabilizálja a humerust kiküszöbölendő a vállízületi adductiot.

MOZGÁS:

A páciens kifelé forgatja a vállízületet ( a kézhátát közelíti a plafon felé).

PALPÁCIÓ:

A m. infraspinatus: a spina scapulaetól inferior a scaupla testén, m. teres minor: nem tapintható.

ELLENÁLLÁS:

A csuklótól proximálisan az alkar posterior felszínén, vállízületi berotációs irányba.

VÁLL KIROTACIO (GRAVITÁCIÓ KIKAPCSOLÁSÁVAL)

(m. infraspinatus, m. teres minor, segédizmok:  m. deltoideus pars posterior)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ül, a vállízület enyhe abductioban, rotációs középhelyzetben, a könyök 90°-ban hajlítva, pro-suppinatios középhelyzetben. A terapeuta tartja a kar súlyát és stabilizálja a humerust, elkerülendő a vállízületi adductiot.

MOZGÁS:

A páciens kifelé forgatja a vállízületet (a tenyerét távolítja a törzstől).

PALPÁCIÓ:

A m. infraspinatus: a spina scapulaetól inferior a scaupla testén, m. teres minor: nem tapintható

Share This