Nyaki Gerinc

Mozgások mérése mérőszalaggal

FLEXIO:

Teljes mozgáspálya megléte esetén a páciens meg tudja érinteni az állával a sternumát. Ha valamilyen oknál fogva korlátozott a ROM akkor az állcsúcs és a fossa jugularis közötti távolságot mérjük le.

EXTENSIO:

Az előzőekben szereplő referenciapontokat használva a méréshez, megkérjük a pácienst, hogy hajtsa hátra a fejét (extensio) amennyire csak tudja. A neutrális és a véghelyzetben mért távolságok különbsége adja meg a nyaki extensio mértékét.

LATERAL FLEXIO:

A páciens oldalra dönti a fejét, figyelve arra, hogy ne legyen rotációs elmozdulás. Lemérjük a processus mastoideus és az acromion közötti távolságot. A neutrális és a véghelyzetben mért távolságok különbsége adja meg a lateralflexio mértékét.

ROTÁCIÓ:

A páciens elfogatja oldalra a fejét figyelve arra, hogy se flexios, se extensios lemozdulás ne legyen. Az állcsúcs és az acromion közötti távolságot mérjük le. A neutrális és a véghelyzetben mért távolságok különbsége adja meg a rotáció mértékét.

Flexiós-extensiós Mozgás mérése szögmérővel

KIINDULÓ HELYZET:

Széken, ágy szélén ülve, a nyak és a fej neutraális helyzetben van.

TENGELY:

A fülcimpán keresztül.

FIX SZÁR:

Merőleges a talajra, a plafon felé néz.

MOBIL SZÁR:

Az orrlyuk aljával párhuzamos. Kiinduló helyzetben a szögmérő derékszögő, ez felel meg a 0o-nak

VÉGHELYZET:

A szögmérőt újra beállítjuk a fentebbi viszonyítási pontokra a teljes nyaki rotáció végén AROM 45o

Lateralflexiós Mozgás mérése szögmérővel

KIINDULÓ HELYZET:

Széken, ágy szélén ülve, a nyak és a fej neutraális helyzetben van.

TENGELY:

A C7-es csigolya processus spinosusán keresztül.

FIX SZÁR:

A gerinccel folytatólagosan, merőlegesen a talajra.

MOBIL SZÁR:

A fejtető középpontja felé mutat

VÉGHELYZET:

A szögmérőt újra beállítjuk a fentebbi viszonyítási pontokra a teljes nyaki rotáció végén AROM 45o

Rotációs Mozgás mérése szögmérővel

KIINDULÓ HELYZET:

Széken, ágy szélén ülve, a nyak és a fej neutraális helyzetben van.

TENGELY:

A fejtető középpontján keresztül.

FIX SZÁR:

Párhuzamosan a két acromiot összekötő vonallal.

MOBIL SZÁR:

Az orr vonalába igazítva. Kiinduló helyzetben a szögmérő derékszögő, ez felel mega 0o-nak

VÉGHELYZET:

A szögmérőt újra beállítjuk a fentebbi viszonyítási pontokra a teljes nyaki rotáció végén AROM 45o

Share This