Nyaki izomerő mérés

designed by Freepik

A mozgásban résztvevő izmok

m. longus capitis

m. longus colli

m. rectus capitis anterior

m. scalenus anterior

m. sternocleidomastoideus

m. sternocleidomastoideus

m. splenius capitis

m. rectus capitisposterior minor

m. rectus capitis posterior major

m. obliqus capitis inferior

m. obliqus capitis superior

m. splenius capitis

m. semipsinalis capitis

m. longissimus capitis

m. splenius cervicis

m. longissiumus cervicis

m . iliocostalis cervicis

Anterior nyaki flexorok

KIINDULÓ HELYZET:

Hanyatt fekvő helyzet, vállak, könyököt 90°-ban flectálva 

STABILIZÁLÁS:

A törzset az asztal fixálja. Az elülső hasizmoknak elég erősnek kell lenniük, hogy a mellkast rögzíteni tudják a medencén. Ha gyengültek, akkor a sternumon alkalmazott lefelé irányuló nyomással tud a terapeuta stabilizálni.

MOZGÁS:

A páciens emeli a fejét részlegesen (2-es izomerő), vagy teljes mozgáspályán (3-as izomerő). Felhívjuk a páciens figyelmét, hogy az állkapcsát tartsa depressióban

PALPÁCIÓ:

A m. longus captis, az m. longus colli és az m. rectus capitis anterior túl mélyen helyezkedik el ahhoz, hogy palpáljuk. A m. sternocleidomastoideust a sternumtól és a claviculától proximálisan tapinthatjuk. A m. scalenus anteriort a clavicula fölött a SCOM mögött keressük.

ELLENÁLLÁS HELYE:

A homlokon, nyaki extensios irányba.

Anterolateralis nyaki flexorok

KIINDULÓ HELYZET: 

Hanyatt fekvő helyzet, vállak, könyököt 90o-ban flectálva

STABILIZÁLÁS:

A törzset az asztal fixálja. Az elülső hasizmoknak elég erősnek kell lenniük, hogy a mellkast rögzíteni tudják a medencén. Ha gyengültek, akkor a sternumon alkalmazott lefelé irányuló nyomással tud a terapeuta stabilizálni.

MOZGÁS:

A páciens a teszt oldalra döntve és ellentétes oldalra fordítva emeli a fejét. Mindkét oldalt kell vizsgálni.

PALPÁCIÓ:

A SCOM külső éle bárhol tapintható a processus mastoideus és sternum között

ELLENÁLLÁS HELYE:

A fej temporális régiója ferdén hátra és azonos oldali rotációs irányba.

Nyaki extensorok

KIINDULÓ HELYZET: 

Hason fekvő helyzet, karok a fej fölött, könyököt hajlítva.

STABILIZÁLÁS:

A páciens a vizsgálóágy szélébe kapaszkodva tud stabilizálni. Ha ez kevés lenne akkor a terapeuta felső thoracalis szakaszra fókuszált nyomással tudja a törzsextensiot megakadályozni.

MOZGÁS:

A páciens extendálja és rotálja a fejét.

PALPÁCIÓ:

Az extensor izmokat csoportban tapintjuk paravertabralisan.

ELLENÁLLÁS HELYE:

A fej occipitális régióján, nyaki flexiós és rotációs irányba.

Share This