CSUKLÓ ÉS UJJAK

Csukló flexio/extensio

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ül, a könyök behalítva, az alkar az asztalon pronációban. A csukló neutrális helyzetben a kézfej túlér az asztal szélén. Az ujjakat lazán tartja, hogy elkerüljük a hosszú ujjak flexor és extensor ínak feszüléséből adódó korlátozást.

TENGELY:

A processus styloideus ulnae-n.

FIX SZÁR:

Párhuzuamos az ulna hossztengeléyvel.

MOBIL SZÁR:

Párhuzamos a V-ös metacarpus hossztengelyével.

MOZGÁS:

A páciens elmozdítj a csuklóját először flexiós, majd extensiós irányba.

Csukló radial- és ulnar deviatio

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ül, a könyök behalítva, az alkar az asztalon pronációban. A csukló neutrális helyzetben a kézfej túlér az asztal szélén. Az ujjakat lazán tartja, hogy elkerüljük a hosszú ujjak flexor és extensor ínak feszüléséből adódó korlátozást.

TENGELY:

A processus styloideus ulnae-n.

FIX SZÁR:

Párhuzuamos az ulna hossztengeléyvel.

MOBIL SZÁR:

Párhuzamos a V-ös metacarpus hossztengelyével.

MOZGÁS:

A páciens elmozdítj a csuklóját először flexiós, majd extensiós irányba.

Mcp (metacarpophalangealis) ízület flexió

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ül, a könyök hajlítva van, az alkar az asztalon feszik, a csukló enyhén flectált helyzetben van, az ujjak MCP ízületben 0°-os extensio helyzetben. A terapueta stabilizálja a metacarpust.

TENGELY:

A mért MCP ízűlet dorsalis felszínén. (A II-es és V-ös metacarpusok esetében lehetőség van az oldalról törénő mérésre is ilyenkor a tengely a metacarpus fejecs oldalán van).

FIX SZÁR:

Párhuzamos a metacarpus hossztengelyével.

MOBIL SZÁR:

Párhuzamos a proximalis phalanx hossztengelyével.

MOZGÁS:

A páciens elmozdítja az ujját a tenyér felé. 

Mcp (metacarpophalangealis) ízület extensió

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ül, a könyök hajlítva van, az alkar az asztalon feszik, a csukló enyhén flectált helyzetben van, az ujjak MCP ízületben 0°-os extensio helyzetben. A terapueta stabilizálja a metacarpust.

TENGELY:

A mért MCP ízűlet volaris felszínén. (A II-es és V-ös metacarpusok esetében lehetőség van az oldalról törénő mérésre is ilyenkor a tengely a metacarpus fejecs oldalán van).

FIX SZÁR:

Párhuzamos a metacarpus hossztengelyével.

MOBIL SZÁR:

Párhuzamos a proximalis phalanx hossztengelyével.

MOZGÁS:

A páciens elmozdítja az ujját a kézhát felé. (Az IP ízületek felxióját engedjük elkerülendő a hosszú ujjfelxorok felszüléséből adódó korlátozó hatást).

Mcp (metacarpophalangealis) ízület abductio/adductio

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ül, a könyök 90°-ban hajlítva van, az alkar pronált helyzetben az asztalon feszik, a csukló neutrális helyzetben az ujjak anatómiai pozícióban vannak. A terapeuta stabilizálja a metacarpusok

TENGELY:

A mért MCP ízűlet dorsalis felszínén.

FIX SZÁR:

Párhuzamos a metacarpus hossztengelyével.

MOBIL SZÁR:

árhuzamos a proximalis phalanx hossztengelyével

MOZGÁS:

A páciens elmozdítja az ujját abductios és adductios irányba a tenyér középvonalától.

Ip (interphalangealis) ízület flexió/extensió

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ül, az alkar az asztalon pihen vagy közép vagy pronált helyzetben, a csukló neutrális helyzetben, az ujjak anatómiai pozícióban. A terapeuta stabilizálja a proximális phalanxot a proximalis interphalangealsi (PIP) ízület vizsgálatához, illetve a középső phalanxot a distalis interphalangealis (DIP) ízület viszgálatához.

TENGELY:

A vizsgálathoz használjuk olyan szögmérőt aminek az egyik szára rövid. A flexio mérésénél a tengely a vizsgált PIP vagy a DIP ízület posterior felszínén, extensio mérése esetén pedig az anterior felszínén van..

FIX SZÁR:

PIP: párhuzamos a proximalis phalanx hossztengelyével, DIP: párhuzamos a középső ohalanx hossztengelyével.

MOBIL SZÁR:

PIP: párhuzamos a középső phalanx hossztengelyével, DIP: párhuzamos a distalis phalanx hossztengelyével.

MOZGÁS:

A páciens elmozdítja az ujját flexiós irányba (PIP: 100°,DIP: 90°) és extensios irányba (0°)

I. CMC (Carpo-metacarpalis) ízület flexió/extensió

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ül, a könyök hajlítva, az alkar pro-suppinatio középhelyzetben fekszik az asztalon. A csukló enyhe ulnar deviatios helyzetben, az ujjak anatómiai pozícióban. A hüvelyk ujj rásimul a II-es ujj metacarpusára és proximalis phalanxára. A terapeuta stabilizálja a csuklót és az alkart.

TENGELY:

A CMC ízület felett.

FIX SZÁR:

Párhuzamos a radius hossztengelyével.

MOBIL SZÁR:

Párhuzamos a hüvelyk ujj metacarpusának a hossztengelyével. Kiinduló helyzetben a szögmérő nem 0°-os állában van, ezért a kezdeti szögállást tekintjük 0°-nak.

MOZGÁS:

A páciens flectálja a hüvelykujját e tenyér irányába, majd extendálja a tenyértől eltávolítva

I. MCP (metacarpo-phalangealis) és IP (interphalangealis) ízületi felxió/extensió

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ül, a könyök hajlítva, az alkar pro-suppinatio középhelyzetben fekszik az asztalon. A csukló és az ujjak anatómiai pozícióban. Az MCP és az IP ízületek extensioban (0°). AZ MCP ízület méréséneél a terapeuta az I-es metacarpust, míg az IP ízület mérése esetében az I-es proximális phalanxot stabilizálja.

TENGELY:

Az I-es ujj MCP és IP ízületének posterior felszínén.

FIX SZÁR:

MCP: Párhuzamos az I-es metacarpus testének a hossztengelyével, IP: az I-es ujj proximalis phalanxának a hossztengelyével párhuzamos

MOBIL SZÁR:

MCP: az I-es ujj proximalis phalanxának a hossztengelyével párhuzamos, IP: párhuzamos az I-es ujj distalis phalanxának a hossztengelyével.

MOZGÁS:

A páciens flectálja a hüvelykujj MCP ízületét a tenyér irányába (50°), valamint az IP ízületet a mozgás határáig (80°). Az ujj extensiós irányú mozgásának a méréséhez a szögmérőt az I-es ujj lateralis vagy anterior felszínére helyezzük és így mérjük az MCP ízület extensióját (0°). AZ IP ízület esetében hypextensio lehetséges akítvan 10°-ig, passzívan 30°-ig.

Hüvelyk Ujj abductió

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ül, a könyök hajlítva, az alkar pro-suppinatio középhelyzetben fekszik az asztalon. A csukló és az ujjak neutrális helyzetben. A hüvelyk ujj rásimul a II-es ujj metacarpusára és proximalis phalanxára. A terapeuta stabilizálja a II-es ujj metacarpusát.

TENGELY:

Az I-es és II-es ujj metacarpus basisának a találkozása felett.

FIX SZÁR:

Párhuzamos a II-es ujj metacarpusának a hossztengelyével.

MOBIL SZÁR:

Párhuzamos a I-es ujj metacarpusának a hossztengelyével. Kiinduló helyzetben a szögmérő nem 0°-s állásban lesz, de a leovasott szögértéket tekintjük kiinduló helyzetnek, 0°-nak.

MOZGÁS:

A páciens abducálja az I-es ujját a CMC ízület mozgáshatárig (70°), úgy hogy a hüvelykujj merőlegesen mozdul el a tenyér síkjára.

Share This