CSUKLÓ ÉS UJJAK IZOMERŐ

designed by Freepik

A mozgásban résztvevő izmok

m. flexor carpi radialis

m. flexor carpi ulnaris

m. palmaris longus

m. extensor carpi radialis longus

m. extansor carpi radialis brevis

m. extensor carpi ulnaris

m. flexor digitorum superficialis

m. flexor digitorum profundus

m. flexor pollicis longus

m. flexor pollicis brevis

m. flexor digiti minimi

m. extensor digitorum communis

m. extensor indicis proprius

m. extensor digiti minimi

m. extensor pollicis longus

m. extensor pollicis brevis

m. abductor pollicis longus

m. abductor pollicis brevis

m . adductor pollicis brevis

m. opponens pollicis

m. opponens digiti minimi

mm. lumricales

mm. interosseus dorsalis et volaris

 

CSUKLÓ FLEXIÓ ÉS RADIAL DEVIATIO (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. flexor carpi radialis, segédizom: m. flexor carpi ulnaris, m. palmaris longus)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ülő vagy fekvő helyzetben van. Az alkar suppinált helyzetben fekszik az asztalon, a csukló nyújtva, enyhe ulnar deviatioban, az ujjak lazák. A teraputa röguíti az alkart a csuklótól kissé proximalisan.

MOZGÁS:

A páciens flectalja és radialis irányba húzza el (deviatio) a csuklóját. Mozgás közben figyelni kell arra, hogy az ujjak laza helyzetben maradjanak

PALPÁCIÓ:

A csukló anterolateralis részen a 2-es ujjközzel egy vonalban, a m. palmaris longustól radialis oldalán.

ELLENÁLLÁS HELYE:

A tenyér lateralis felén, csukló extensio és ulnaris deviatio irányába.

CSUKLÓ FLEXIÓ ÉS RADIAL DEVIATIO (GRAVITÁCIÓ KIKAPCSOLÁSÁVAL)

(m. flexor carpi radialis, segédizom: m. flexor carpi ulnaris, m. palmaris longus)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ülő vagy fekvő helyzetben van. Az alkar enyhe pronatios helyzetben van az asztalon, a csukló nyújtva, enyhe ulnar deviatioban, az ujjak lazák. A teraputa röguíti az alkart a csuklótól kissé proximalisan.

MOZGÁS:

A páciens flectalja és radialis irányb húzza el (deviatio) a csuklóját teljes mozgáspályán. Mozgás közben figyelni kell arra, hogy az ujjak laza helyzetben maradjanak.

PALPÁCIÓ:

A csukló anterolateralis részen a 2-es ujjközzel egy vonalban, a m. palmaris longustól radialis oldalán.

CSUKLÓ FLEXIÓ ÉS UNLAR DEVIATIO (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. flexor carpi ulnaris, segédizom: m. flexor carpi radialis, m. palmaris longus)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ülő vagy fekvő helyzetben van. Az alkar suppinált helyzetben fekszik az asztalon, a csukló nyújtva, enyhe radial deviatioban, az ujjak lazák. A teraputa röguíti az alkart a csuklótól kissé proximalisan.

MOZGÁS:

A páciens flectalja és ulnaris irányba húzza el (deviatio) a csuklóját. Mozgás közben figyelni kell arra, hogy az ujjak laza helyzetben maradjanak.

PALPÁCIÓ:

A csukló anteromedialis felszínén, az os pisiformetól proximalisan

ELLENÁLLÁS HELYE:

A tenyér medialis részén (hypothenar) csukló extensio és radial deviatios irányba.

CSUKLÓ FLEXIÓ ÉS ULNAR DEVIATIO (GRAVITÁCIÓ KIKAPCSOLÁSÁVAL)

(m. flexor carpi ulnaris, segédizom: m. flexor carpi radialis, m. palmaris longus)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ülő vagy fekvő helyzetben van. Az alkar enyhe suppinatioban van az asztalon, a csukló nyújtva, enyhe radial deviatioban, az ujjak lazák. A teraputa rögzíti az alkart a csuklótól kissé proximalisan.

MOZGÁS:

A páciens flectalja és ulnaris irányba húzza el (deviatio) a csuklóját teljes mozgáspályán. Mozgás közben figyelni kell arra, hogy az ujjak laza helyzetben maradjanak.

PALPÁCIÓ:

A csukló anteromedialis felszínén, az os pisiformetól proximalisan.

CSUKLÓ EXTENSIO ÉS RADIAL DEVIATIO (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. extensor carpi radialis longus, m. extensor carpi radialis brevis, segédizom: m. extensor carpi ulnaris)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ülő vagy fekszik. Az alkar pronált helyzetben. A csukló lelóg az asztal széléről, flectalt, enyhe ulnar deviatios helyzetben, az ujjak enyhe flexioban. A teraputa rögzíti az alkart a csuklótól kissé proximalisan.

MOZGÁS:

A páciens extendalja és radialis irányba húzza el (deviatio) a csuklóját. Mozgás közben figyelni kell arra, hogy az ujjak laza helyzetben maradjanak.

PALPÁCIÓ:

m. extensor carpi radialis longus: a csukló dorsalis felszínén a második metacarpus bázisánál. m. extensor carpi radialis brevis: a csukló dorsalis felszínén a harmadik metacarpus bázisánál

ELLENÁLLÁS HELYE:

A tenyér dorsalis oldalán a II.-es és a III-as metacarpus magasságában, csukló flexio és ulnaris deviatio irányába.

CSUKLÓ EXTENSIO ÉS RADIAL DEVIATIO (GRAVITÁCIÓ KIKAPCSOLÁSÁVAL)

(m. extensor carpi radialis longus, m. extensor carpi radialis brevis, segédizom: m. extensor carpi ulnaris)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ülő vagy fekvő helyzetben van. Az alkar enyhe suppinatioban támaszkodik az azstalon, a csukló flectált, enyhe ulnar deviatio helyzetben. Az ujjak enyhe flexioban. A terapeuta rögzíti az alkart a csuklótól proximalisan.

MOZGÁS:

A páciens flectalja és radialis irányba húzza el (deviatio) a csuklóját teljes mozgáspályán. Mozgás közben figyelni kell arra, hogy az ujjak laza helyzetben maradjanak.

PALPÁCIÓ:

m. extensor carpi radialis longus: a csukló dorsalis felszínén a második metacarpus bázisánál. m. extensor carpi radialis brevis: a csukló dorsalis felszínén a harmadik metacarpus bázisánál

CSUKLÓ EXTENSIO ÉS ULNAR DEVIATIO (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. extensor carpi ulnaris, segédizom: m. extensor carpi radialis longus et brevis)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ülő vagy fekszik. Az alkar pronált helyzetben.A A csukló lelóg az asztal széléről, flectalt, enyhe radial deviatios helyzetben, az ujjak enyhe flexioban. A teraputa röguíti az alkart a csuklótól kissé proximalisan.

MOZGÁS:

A páciens extendalja és ulnaris irányba húzza el (deviatio) a csuklóját. Mozgás közben figyelni kell arra, hogy az ujjak laza helyzetben maradjanak.

PALPÁCIÓ:

A csukló dorsalis felszínén, az V-ös metacarpus bázisától proximalisan, a processus styloideus ulneatól pedig distalisan.

ELLENÁLLÁS HELYE:

A tenyér dorsalis oldalán a IV.-es és a V-as metacarpus magasságában, csukló flexio és radialis deviatio irányába.

CSUKLÓ EXTENSIO ÉS ULNAR DEVIATIO (GRAVITÁCIÓ KIKAPCSOLÁSÁVAL)

(m. extensor carpi ulnaris, segédizom: m. extensor carpi radialis longus et brevis)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ülő vagy fekvő helyzetben van. Az alkar enyhe pronatioban támaszkodik az asztalon, a csukló flectált, enyhe radial deviatios helyzetben. Az ujjak enyhe flexioban. A terapeuta rögzíti az alkart a csuklótól proximalisan.

MOZGÁS:

A páciens flectalja és ulnaris irányba húzza el (deviatio) a csuklóját teljes mozgáspályán. Mozgás közben figyelni kell arra, hogy az ujjak laza helyzetben maradjanak.

PALPÁCIÓ:

A csukló dorsalis felszínén, az V-ös metacarpus bázisától proximalisan, a processus styloideus ulneatól pedig distalisan.

UJJAK METACARPOPHALANGEALIS (MCP) EXTENSIO

(m. extensor digitorum communis, m. extensor indicis proprius, m. extensor digiti minimi)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ülő vagy fekszik. Az alkar pronált helyzetben fekszik az asztalon, a csukló lelóg az asztal széléről. A csukló neutrális helyzetben az ujjak flectálva. A terapeuta rögzíti a metacarpusokat.

MOZGÁS:

A páciens extendalja a hosszú ujjainak MCP ízületét, miközben az IP ízületeket megtartja flexióban.

PALPÁCIÓ:

m. extensor digitorum: az egyes ujjakhoz tartozó ínakat a kézháton a metacarpusok fejecsétől proximálisan lehet tapintani. m. extensor indicis: az index (II-es ujj) extensor ínától kissé medialisan. m. extensor digiti minimi: az V-ös ujj extensor ínától lateralisan.

ELLENÁLLÁS HELYE:

Az egyes ujjak proximalis phalanxának dorsalis felszínén, flexiós irányba.

UJJAK METACARPOPHALANGEALIS (MCP) ABDUCIO

(mm. interossei dorsale, m. abductor digit minimi)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ülő vagy fekszik. A dorsalis interosseus izmok vizsgálatához az alkar pronalt helyzetben támaszkodik az sztalon, a csukló neutrális helyzetben, az ujjak nyújtva és adducalva. A terapeuta a kézháton a metacarpusok és csukló felett stabilizál. A m. abductor digiti minimi vizsgálatához az alkar suppinált helyzetben támaszkodik az asztalon, a csukló neutrális helyzetben, az ujjak nyújtva és adducalva. A terapeuta ebben az esetben a csuklót és a II-III-IV metacarpusokat stabilizálja a tenyér felől.

MOZGÁS:

Dorsalis interosseusok: a páciens abducálja az ujjait a következők szerint. A II-es ujját (index) a hüvelyk ujj irányába. A középső ujját a II-es ujj irányába. Majd a IV-es ujjat a kisujj (V-ös ujj) irányába. Az V-ös ujjat pedig ulnaris irányba.

PALPÁCIÓ:

Az első dorsalis interosseus:a II-es metacrapus radialis felszínén. A többidorsalis interosseus izom túl mélyen van a tapintáshoz. m. abductor digiti minimi: az V-ös metacarpus ulnaris felszínén.

ELLENÁLLÁS HELYE:

Az egyes ujjak proximalis phalanxán, a következők szerint. A II-es ujj esetében a radialis oldalról, a IV-es és V-ös ujjnál az ulnaris oldalról. A III-es ujj esetében pedig mind radialis, mind ulnaris oldalról. Az ellenállás adductios irányú.

UJJAK METACARPOPHALANGEALIS (MCP) ADDUCTIO

(mm. interosei palmare)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ülő vagy fekszik. Az alkar suppinalt helyzetben támaszkodik az asztalon, a csukló neutrális helyzetben van, az ujjak abductioban. A terapueta stabilizálja a csuklót és a metacarpusokat.

MOZGÁS:

A páciens közelíti a II-es, IV-es és V-ös ujját a III-as ujj felé.

PALPÁCIÓ:

Az izmok nem tapinthatóak.

ELLENÁLLÁS HELYE:

Az egyes ujjak proximalis phalanxán, a következők szerint. A II-es ujj esetében a ulnaris oldalról, a IV-es és V-ös ujjnál pedig az radialis oldalról. Az ellenállás abductios irányú.

UJJAK METACARPOPHALANGEALIS (MCP) FLEXIOJA, INTERPHALANGEALIS (IP) EXTENSIOVAL

(mm. lumbricales)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ülő vagy fekszik. Az alkar pro-suppinatios középhelyzetben támaszkodik az asztalon, a csukló neutrális helyzetben van, az MCP ízűlet extendált és adducált, az IP ízületek enyhe flexióban. A terapueta stabilizálja a metacarpusokat.

MOZGÁS:

A páciens flectalja az MCP ízűleti sort, miközben az IP ízűleteket extensióban tartja.

PALPÁCIÓ:

Az izmok nem tapinthatóak.

ELLENÁLLÁS HELYE:

A proximális phalanx volaris felszínén, valamint a középső phalanx distalis fleszínén, MCP extensio és IP flexió irányába.

V-ÖS UJJ METACARPOPHALNEALIS (MCP) FLEXIO

(m. flexor digiti minimi, segédizom: 4. m. lumbricales, 4. m. palmaris interosseus, m. abductor digiti minimi)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ülő vagy fekszik. Az alkar suppinalt helyzetben támaszkodik az asztalon, a csukló neutrális helyzetben van, az ujjak nyújtva. A terapueta stabilizálja a metacarpusokat.

MOZGÁS:

A páciens flectalja az V-ös ujj MCP ízületét, miközben az IP ízületet extensióban tartja.

PALPÁCIÓ:

A hypothenaron, a m. abductor digits minimi-től medialisan.

ELLENÁLLÁS HELYE:

A proximális phalanx volaris felszínén extensios irányába.

UJJAK PROXIMALIS INTERPHALANGEALIS (PIP) FLEXIOJA

(m. flexor digitorum superficialis, segédizom: m. flexor digitorum profondus)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ülő vagy fekszik. Az alkar suppinalt helyzetben támaszkodik az asztalon, a csukló neutrális helyzetben van, az ujjak nyújtva. Hogy kizárjuk a m. flexor digitorum profundus működését, a nem vizsgált ujjakat extensioban tartjuk, a terapueta pedig stabilizálja a vizsgált ujj metacarpusát és proximalis phanaxát.

MOZGÁS:

A páciens flectálja a vizsgált ujj PIP ízületét, miközben az DIP ízületet extensióban tartja.

PALPÁCIÓ:

A proximalis phalanxon, vagy a csukló volaris felszínén, a m. palmaris longus és a m. flexor carpi ulnaris ína között.

ELLENÁLLÁS HELYE:

A középső phalanx volaris felszínén extensios irányába.

UJJAK DISTALIS INTERPHALANGEALIS (DIP) FLEXIOJA

(m. flexor digitorum profondus)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ülő vagy fekszik. Az alkar suppinalt helyzetben támaszkodik az asztalon, a csukló neutrális helyzetben a vizsgált ujj extensióban. A terapeuta stabilizálja a vizsgált ujj proximalsi és középső phalanxát

MOZGÁS:

A páciens flectálja a vizsgált ujj DIP ízületét teljes mozgáspályán.

ELLENÁLLÁS HELYE:

A distalis phalanx volaris felszínén extensios irányába.

HÜVELYKUJJ INTERPHALANGEALIS (IP) FLEXIOJA

(m. flexor pollicis longus)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ül vagy fekszik. Az alkar suppinalt helyzetben támaszkodik az asztalon, a csukló neutrális helyzetben a hüvelykujj extensióban. A terapeuta stabilizálja a csuklót, az I-es ujj metacarpusát valamint a proximális phalanxot.

MOZGÁS:

A páciens flectálja a hüvelkyujj IP ízületét teljes mozgáspályán.

PALPÁCIÓ:

A proximalis phalanx volaris felszínén.

ELLENÁLLÁS HELYE:

A distalis phalanx volaris felszínén extensios irányába.

HÜVELYKUJJ METACARPOPHALANGEALIS (MCP) FLEXIOJA

(m. flexor pollicis brevis, segédizom: m. flexor pollicis longus)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ülő vagy fekszik. Az alkar suppinalt helyzetben támaszkodik az asztalon, a csukló neutrális helyzetben a hüvelykujj extensióban és adductioban. A terapeuta stabilizálja a csuklót, az I-es ujj metacarpusát.

MOZGÁS:

A áciens flectálja a hüvelkyujj MCP ízületét teljes mozgáspályán, miközben nyújtva tartja az IP ízületet, hogy minimalizálja a m. flexor pollicis longus működését.

PALPÁCIÓ:

Az MCP ízülettől proximálisan a thenar medialis részén, a m. abductor pollicisbrevistől medialisan.

ELLENÁLLÁS HELYE:

A proximalis phalanx volaris felszínén extensios irányába.

HÜVELYKUJJ INTERPHALANGEALIS (IP) EXTENSIO

(m. extensor pollicis longus)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ülő vagy fekszik. Az alkar pos-suppinatios középhelyzetben támaszkodik az asztalon, a csukló neutrális helyzetben, a hüvelykujj MCP ízület extensioban, az IP ízület flexióban. A terapeuta stabilizálja az I-es ujj metacarpusát és proximális phalanxot.

MOZGÁS:

A páciens extendálja a hüvelkyujj IP ízületét teljes mozgáspályán.

PALPÁCIÓ:

A proximális phalanx dorsalis felszínén, vagy a foveola radialis (fossa Tabatiére) ulnaris széle.

ELLENÁLLÁS HELYE:

A distalis phalanx dorsalis felszínén flexios irányába.

HÜVELYKUJJ METACARPOPHALANGEALIS (MCP) EXTENSIO

(m. extensor pollicis brevis, segédizom: m. extensor pollicis longus)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ülő vagy fekszik. Az alkar pos-suppinatios középhelyzetben támaszkodik az asztalon, a csukló neutrális helyzetben, a hüvelykujj az MCP é IP ízület flexióban. A terapeuta stabilizálja az I-es ujj metacarpust.

MOZGÁS:

A páciens extendálja a hüvelkyujj MCP ízületét miközben az IP ízülete enyhe flexióban tartja.

PALPÁCIÓ:

Az csukló dorsoradialis részén az I-es metacarpus basisánál, vagy a foveola radialis (fossa Tabatiére) radialis szélén, a m. abductor pollicis longus ínától medialisan.

ELLENÁLLÁS HELYE:

A proximalis phalanx dorsalis felszínén flexios irányába.

HÜVELYKUJJ RADIALIS ABDUCTIO

(m. abductor pollicis longus, m. abductor pollicis brevis)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ülő vagy fekszik. Az alkar suppinát helyzetben támaszkodik az asztalon, a csukló neutrális helyzetben, a hüvelykujj adductioban a II-es ujj volaris felszínén támaszkodik. A terapeuta stabilizálja az II-es ujj metacarpust.

MOZGÁS:

A páciens abducálja a hüvelykujját teljes mozgáspályán. A II-es ujjhoz képest 45°-os szögben távolítjuk el.

PALPÁCIÓ:

A csukló lateralis részén az I-es metacarpus basisánál.

ELLENÁLLÁS HELYE:

Az I-es metacarpus lateralis oldalán adductio és flexió irányába.

HÜVELYKUJJ ABDUCTIO

(m.abductor pollicis, segédizom. m. flexor pollicis brevis)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ülő vagy fekszik. Az alkar suppinát helyzetben támaszkodik az asztalon, a csukló neutrális helyzetben, az ujjak nyújtva ,a hüvelykujj abductioban, az MCP és az IP ízületek flexióban. A terapeuta stabilizálja a csuklót és a II-V ujj metacarpusát.

MOZGÁS:

A páciens adducálja a hüvelykujját teljes mozgáspályán, miközben az MCP ész IP ízületet felxióban tartja.

PALPÁCIÓ:

Palmarisan az I-es és a II-es metacarpus között

ELLENÁLLÁS HELYE:

A proximalis phalanx medialis részén, abductios irányba.

HÜVELYKUJJ ÉS V-ÖS UJJ OPOSITIO

(m. opponens pollicis, m. opponens digiti minimi, segédizom: m. adductor pollicis brevis, m. abductor pollicis brevis, m. flexor pollicis brevis)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens ülő vagy fekszik. Az alkar suppinát helyzetben támaszkodik az asztalon, a csukló neutrális helyzetben, az ujjak nyújtva ,a hüvelykujj abductioban, az MCP és az IP ízületek extensióban. A terapeuta stabilizálja a csukló felett az alkart.

MOZGÁS:

A páciens flectálja és medialisan rotálja a hüvelykujját a kisujja felé, miközben a kisujját is flectálja és rotálja a hüvelykujja felé, úgy hogy az ujjhegyek összeérjenek. A kisujj DIP és hüvelykujj IP ízülete extensióban marad a mozgás alatt.

PALPÁCIÓ:

m. opponens pollicis: az I-es metacarpus testének radialis oldalán, a m. abductor pollicis brevistől lateralisan. m. opponens digiti minimi: az V-ös metacarpus testének volaris oldalán

ELLENÁLLÁS HELYE:

Egyszerre alkalmazzuk az ellenállást mind a hüvelykujj, mind a kisujj metacarpusanak a volaris felszínén, extensiós, adductios és lateralis rotációs irányba.

Share This