CSÍPŐÍZÜLET IZOMERŐ

designed by Freepik

A mozgásban résztvevő izmok

m. ilopsoas

m. sartorius

m. gluteus maximus

m. gluteus medius

m. gluteus minimus

m. tensor fascia latea

m. biceps femoris

m. semitendinosus

m. semimebranosus

m. adductor magnus

m. adductor longus

m. adductor brevis

m. pectineus

m. gracilis

m. piriformis

m. obturator externus et internus

m . gemellus superior et inferior

m. quadratus femoris

CSÍPŐ FLEXIO (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. iliopsas)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens a vizsgáló ágy szélén ül, térdek hajlítva, a vizsgált oldal szabadon, az ellenoldali láb egy széken támaszkodik. Vizsgálhatunk hanyattfekvő helyzetben is, ilyenkor az ellenoldali láb talpon. Ebben az esetben a gravitáció 90° felett segíti a mozgást, ezért a végtag súlyával megeggyező ellenállást kell alkalmazni. A terapeuta a kezével stabilizálja a medencét az azonos oldali csípőlapátnál, a páciens megkapaszkodik a vizsgálóágy szélébe.

MOZGÁS:

A páciens hajlítja a csípőjét teljes mozgáspályán, a térdet hagyjuk flectálódni.

PALPÁCIÓ:

Az iliopsoast nehéz tapintani.

ELLENÁLLÁS HELYE:

A comb elülső felszínén a térdízülettől kissé proximálisan, csípőextensiós irányba.

CSÍPŐ FLEXIO (GRAVITÁCIÓ KIKAPCSOLÁSÁVAL)

(m. iliopsas)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens a nem vizsgált oldalán fekszik és a nem tesztelt oldali lábát maximális csípő és térdflexióba húzva tartja A terapeuta a páciens mögött alátámasztva tartja a vizsgált oldali lábat, a csípő extensióban a térd flexióban. A terapeuta stabilizálja a medencét.

MOZGÁS:

A páciens hajlítja a csípőjét teljes mozgáspályán.

PALPÁCIÓ:

Az iliopsoast nehéz tapintani.

CSÍPŐ FLEXIO, ABDUCTIO ÉS KIROTÁCIÓ, TÉRDHAJLÍTÁSSAL (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. sartorius)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens hanyatt fekszik, a lábak anatómiai pozícióban. Alternatív helyzet lehet, az ágy szélén ülve, a térd behajlítva a láb lóg. A nem vizsgált oldali alsó végtag széken támaszkodik. Hanyatt fekvő helyzetben a törzs adja a stabilitást. Ülve a terapeuta stabilizálja a medencét az azonos oldali crista iliacán, valamint a páciens is segít azzal, hogy vizsgálóágy szélébe kapaszkodik.

MOZGÁS:

A páciens hajlítja a csípőjét, miközben abducálja és kifelé forgatja, valamint hajlítja a térdét.

PALPÁCIÓ:

A comb anterior felszínén, a m. tensor fascia latea-tól medialisan..

ELLENÁLLÁS HELYE:

Az ellenállást egyszerre alkalmazzuk a comb anterolateralis felszínén a térdízülettől proximálisan, valamint a lábszár posterior felszínén a bokaízülettől proximálisan. Az ellenállás iránya csípő extensio, adductio és berotáció, és térd extensio.

CSÍPŐ EXTENSIO (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. gluteus maximus, m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens hason fekszik, a medence alá 2 párnát helyezünk, hogy a csípőt flexióban tartsuk. Ha a csípőflexorok zsugorodottak akkor a páciens nyújtott lábakkal a vizsgálóágyra hasaltatjuk, a nem vizsgált oldali lábat az ágy alá tetejük, hogy a csípő és a térd is enyhe flexiós helyzetben legyen. A vizsgált oldali csípő flexióban, térd extensióban. A páciens megragadja a vizsgálóágy szélét a stabilizáció véget. Szükség lehet még a terapeuta kezére vagy medenceövre is a stabilizálás érdekében.

MOZGÁS:

A páciens extendája a csípőjét, miközben a térdét nyújtva tartja. A m. gluteus maximus izolálásához a terapeutának passzívan flexióban kell tartani a térdet.

PALPÁCIÓ:

m. gluteus maximus: tuberositas glutealistól medialisan, vagy az eredése szomszédságban az os ileum posterior felszínén

ELLENÁLLÁS HELYE:

A comb hátsó felszínén a térdízülettől kissé proximálisan, csípőflexiós irányba

CSÍPŐ EXTENSIO (GRAVITÁCIÓ KIKAPCSOLÁSÁVAL)

(m. gluteus maximus, m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens a nem vizsgált oldalán fekszik, hajlított csípővel és térdekkel. A páciens megragadja a nem vizsgált oldali térdét és a lábat maximális csípő és térd flexióban tartja, hogy stabilizálja a törzset és a medencét, valamint, hogy megakadályozza a lumbális gerinc extensióját.

MOZGÁS:

A páciens extendája a csípőjét, a térd nyújtása megengedett, ha a m. rectus femoris feszes.

PALPÁCIÓ:

m. gluteus maximus: tuberositas glutealistól medialisan, vagy az eredése szomszédságban az os ileum posterior felszínén

CSÍPŐ ABDUCTIO (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. gluteus medius, m. gluteus minimus)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens a nem vizsgált oldalán fekszik, a csípőjét és a térdét hajlított helyzetben tartja, hogy stabilizálja a törzset és a medencét. A terapeuta a páciens feneke mögé állva és ott támasztva segíti az oldalt fekvő helyzet fenntartását. A stabilitás további fokozása végett a terapeuta a felül lévő crist iliacara helyezett kézzel tudja a medencét még rögzíteni.  A vizsgált oldali láb enyhén extendált és rotációs középhelyzetben van.

MOZGÁS:

A páciens abducálja a csípőjét teljes mozgáspályán.

PALPÁCIÓ:

m. gluteus medius: a femur trochanter major-tól proximálisan, vagy a crista iliaca lateralis részétől kissé distalisan. m. gluteus minimus: a m. gluteus medius alatt mélyen fekszik ezért nem tapintható.

ELLENÁLLÁS HELYE:

A comb lateralis felszínén a térdízülettől proximálisan, adductios irányba.

CSÍPŐ ABDUCTIO ÉS FLEXIO (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. tensor fascia latea)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens a nem vizsgált oldalán fekszik, a csípőjét és a térdét hajlított helyzetben tartja, hogy stabilizálja a törzset és a medencét. A vizsgált oldali láb csípőben kb. 10°-20°-os flexiós és berotációs helyzetben van, a térd nyújtva. A medence hátraforgatott helyzetben van. A terapeuta a páciens feneke mögött állva segít ennek a helyzetnek a fenntartásában. A stabilitás fokozása érdekében a terapeuta felülről rögzíti a crista iliacat.

MOZGÁS:

A páciens abducálja és kissé felctálja a csípőjét teljes mozgáspályán.

PALPÁCIÓ:

A m. sartorius felső részétől lateralisan, vagy a trochanter majortól distalisan az tractus iliotibialison.

ELLENÁLLÁS HELYE:

A comb anterolateralis felszínén a térdízülettől proximálisan, adductios és extensiós irányba.

CSÍPŐ ABDUCTIO ÉS FLEXIO (GRAVITÁCIÓ KIKAPCSOLÁSÁVAL)

(m. tensor fascia latea)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens a hátán fekszik, a terapeuta megtartja a vizsgált oldali lábat 10°-20°-os csípő flexiós és berotációs, valamint térd extensió helyzetben. A törzs súlya stabilizál.

MOZGÁS:

A páciens abducálja a csípőjét teljes mozgáspályán, miközben kissé flectálja is.

PALPÁCIÓ:

A m. sartorius felső részétől lateralisan, vagy a trochanter majortól distalisan az tractus iliotibialison.

CSÍPŐ ADDUCTIO (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. adductor longus, m. adductor brevis, m. adductor magnus, m.pectineus, m. gracilis)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens a nem vizsgált oldalán fekszik, a lábak nyújtva. A terapeuta a páciens feneke mögé állva és ott támasztva segíti az oldalt fekvő helyzet fenntartását. A nem vizsgált oldali lábat a terapeuta megtartja 25°-30°-os abductiós helyzetben, a térd és a comb medialis részén alátámasztva. A páciens az ágy szélében kapaszkodik.

MOZGÁS:

A páciens adducálja a csípőjét, amíg hozzá nem ér a felül lévő lábhoz. A pácienst figyelmeztetni kell hogy a mozgás során ne rotálja a lábát.

PALPÁCIÓ:

Az adductor izmokat csoportban tapintjuk a comb medialis és distalis felszínén.

ELLENÁLLÁS HELYE:

A comb medialis felszínén a térdízülettől proximálisan, abductios irányba.

CSÍPŐ ADDUCTIO (GRAVITÁCIÓ KIKAPCSOLÁSÁVAL)

(m. adductor longus, m. adductor brevis, m. adductor magnus, m.pectineus, m. gracilis)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens a hátán fekszik, a terapeuta megtartja a vizsgált oldali lábat 25°-30°-os abductióban, rotációs középhelyzetben. A végtag súlyát a terapeuta tartja.

MOZGÁS:

A páciens adducálja a csípőjét teljes mozgáspályán.

PALPÁCIÓ:

Az adductor izmokat csoportban tapintjuk a comb mediális és distalis felszínén.

CSÍPŐ BEROTACIÓ (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. gluteus medius, m. gluteus minimus, m .  tensor fascia latea)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens az ágy szélén ül csípő 90°-os flexióban és rotációs középhelyzetben. A patella középpontja egy vonalban van a SIAS-sal. A comb alá egy törülközőt helyezünk, hogy a comb vízszintes maradjon. A nem vizsgált oldali láb széken támaszkodik. A stabilitás végett a páciens az vizsgálóágy szélébe kapaszkodik. A terapeuta a comb distalis részének medialis oldalát támasztja, hogy megakadályozza a csípő adductioját.

MOZGÁS:

A páciens befelé forgatja a csípőjét teljes mozgáspályán

PALPÁCIÓ:

A mozgást végző izmokat a fentebb leírt helyeken tapintjuk.

ELLENÁLLÁS HELYE:

A lábszár lateralis részén a bokaízülettől proximálisan, csípő kirotációs irányba. Figyelni kell arra, hogy az ellenállás iránya stresszt jelent a térdízületre.

CSÍPŐ KIROTACIÓ (GRAVITÁCIÓVAL SZEMBEN)

(m. piriformis, m. obturator extenus et internus, m. gemellus superior et inferior, m. quadratus femoris)

KIINDULÓ HELYZET:

A páciens az ágy szélén ül csípő 90°-os flexióban és rotációs középhelyzetben. A patella középpontja egy vonalban van a SIAS-sal. A comb alá egy törülközőt helyezünk, hogy a comb vízszintes maradjon. A nem vizsgált oldali láb széken támaszkodik. A stabilitás végett a páciens az vizsgálóágy szélébe kapaszkodik. A terapeuta a comb distalis részének anterolateralis oldalát támasztja, hogy megakadályozza a csípő abductioját és flexióját.

MOZGÁS:

A páciens kifelé forgatja a csípőjét teljes mozgáspályán

PALPÁCIÓ:

A mozgást végző izmokat túl mélyen vannak ahhoz, hogy tapintsuk őket.

ELLENÁLLÁS HELYE:

A lábszár medialis részén a bokaízülettől proximálisan, csípő berotációs irányba. Figyelni kell arra, hogy az ellenállás iránya stresszt jelent a térdízületre.

CSÍPŐ BE- ÉS KIROTÁCIÓ (GRAVITÁCIÓ KIKAPCSOLÁSÁVAL)

(berotáció: m. gluteus medius, m. gluteus minimus, m .  tensor fascia latea

kirotáció: m. piriformis, m. obturator externus et internus, m. gemellus superior et inferior, m. quadratus femoris)

KIINDULÓ HELYZET:

A a páciens a hátán fekszik, a teraputa megtartja a vizsgált oldali lábat 90°-os csípő-és térdflexióban, rotációs középhelyzetben. A beteg az ágy szélében kapaszkodva stabilizálja a helyzetet.

MOZGÁS:

Berotáció: a páciens berotálja a csípőjét teljes pályán. A terapeuta proximális keze, mely a comb medialis oldalán támaszt segíti a mozgást és megakadályozza a csípő adductioját. Kirotáció: a páciens kirotálja a csípőjét teljes pályán. A terapeuta proximális keze, mely a comb medialis oldalán támaszt segíti a mozgást, törzsével pedig  a comb laterális részét támasztja meg megakadályozandó az abductiót és flexiót.

PALPÁCIÓ:

Berotáció esetében a mozgást végző izmokat a fentebb leírt helyeken tapintjuk. A kirotációt végző izmok túl mélyen vannak a tapintáshoz.

Share This